bg0893 000 007 info@adventureteam.bg

Политика за поверителност

ПОЛИТИКА ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ:

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ И ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

НА „Адвенчър Тийм България“ ООД

От 25 май 2018 г. е в сила Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните)

Лични данни

Съгласно GDPR, личните данни се определят като:

“всяка информация, свързана с идентифицирано или подлежащо на идентификация физическо лице („субект на данни“); физическо лице, което може да бъде идентифицирано, е човек, който може да бъде идентифициран пряко или непряко, по-специално чрез посочване на идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местоположението, онлайн идентификатор или един или повече фактори, специфични за физическата, физиологичната, генетична, умствена, икономическа, културна или социална идентичност на това физическо лице”.

Във връзка с това, от 25 май 2018 г. „Адвенчър Тийм България“ ООД въвежда следните промени в Политиката за защита на личните данни:

„Адвенчър Тийм България“ ООД в качеството си на администратор на лични данни обработва лични данни, които клиентите предоставят при посещение на нашия уебсайт и попълване на ел. форма за регистрация към всяка индивидуална програма публикувана на уеб сайта www.AdventureTeam.bg в съответствие с нормативната уредба за защита на личните данни.

Обработка на лични данни:

1.1 Кои сме ние?

„Адвенчър Тийм България“ ООД с ЕИК 121467862, със седалище и адрес на управление гр. София, жк. Бъкстон, бл.4, офис 15, с лиценз за извършване на туроператорска дейност № 4939/05.03.2021 г., представлявано от управителите си (заедно и поотделно) Преслав Конов и Ася Павлова. Дружеството е специализирано в организирането на приключенски пътувания в страната и в чужбина. В дружеството работи висококвалифициран екип от специалисти с дългогодишен опит в областта на туризма.

2. Защо „Адвенчър Тийм България“ ООД трябва да събира и съхранява лични данни?

За да Ви предоставим туроператорски услуги трябва да съберем лични данни за целите на договора за туроператорска услуга, кореспонденцията с Вас, директния маркетинг и финансово-счетоводно обслужване. Във всеки случай ние се ангажираме да гарантираме, че информацията, която събираме и използваме, е подходяща за тази цел и не представлява навлизане в личния Ви живот.

За да Ви потърсим с цел директен маркетинг, „Адвенчър Тийм България“ ООД е необходимо Вашето предварително съгласие.

Вашите лични данни, които обработваме след попълване на електронната форма за записване са:

Tри имена – Генерирани от потребител;

ЕГН- Генерирани от потребител;

Данни от лична карта – Генерирани от потребител;

Данни от международен паспорт – Генерирани от потребител;

Телефон – Генерирани от потребител;

И-мейл – Генерирани от потребител;

Специфични потребности и бележки – Генерирани от потребител;

Международен паспорт в оригинал – Предадени от потребител

Фотографски и видео изображения – Заснети от наш представител- фотограф / видеооператор/екскурзовод/

Данни за самото пътуване, което осъществявате с нас – Генерират се по време на изпълнение на договора

На нашия уебсайт: www.AdventureTeam.bg ние използваме „бисквитки“ (cookies), представляващи малки файлове, които са изтеглени на Вашия компютър, за да подобрят Вашето преживяване като потребители на сайта.

Когато посещавате нашия уебсайт, нашите уеб сървъри съхраняват данни за ползваните от вас браузъри и оперативни системи, уеб страниците, които посещавате при нас, датата на вашето посещение, както и за срок от седем дни IP-адреса, определен Ви от вашия Интернет провайдър, с цел защита, напр. при разпознаване на атаки към нашите уебсайтове. С изключение на IP-адреса, личните данни се съхраняват само тогава, когато бъдат предоставени от Вас самите, напр. при регистрация, анкета, игра за награда или за изпълняване на договор, като срокът на тяхното съхранение.

3. Указания за използване на „бисквитки“/ cookies

След активиране се осъществява директна връзка със сървъра на съответната социална мрежа. След това съдържанието на зоната за превключване се предава директно от социалните мрежи към вашия браузър и той го включва в уебсайта.

След активиране на зоната за превключване, съответната социална мрежа може да събира данни, независимо от това дали работите със зоната за превключване. Ако сте влезли в социална мрежа, тя може да запише вашето посещение в потребителския ви акаунт. Посещението на други уебсайтове не могат да се запишат от социална мрежа, преди и там да сте активирали съответната зона за превключване.

Ако сте член на социална мрежа и не искате тя да свърже събраните при посещението на нашия уебсайт данни със съхранените данни за членство, трябва преди активиране на зоните за превключване да излезете от съответната социална мрежа.

Ние нямаме влияние върху размера на данните, които се записват от социалните мрежи с техните зони за превключване. Целта и размера на записване на данни, тяхната обработка и използване чрез съответните социални мрежи, както и съответните права и възможности за настройка с цел защита на личното ви пространство, можете да видите в указанията за защита на личните данни на съответната социална мрежа.

3.1 Анализ на данни за потребление

За да разпознаваме предпочитания на посетителите за нашите предложения в Интернет, ние ползваме продукти с които можем целенасочено да настроим съдържанието на нашите интернет страници, като това ще подобри предложенията ни към Вас. За да активираме тези функции е необходимо изрично да потвърдите вашето съгласие.

Ако впоследствие не искате „Адвенчър Тийм България“ ООД да събира и анализира информация относно Вашето посещение, можете по всяко време да се откажете от това.

За техническото осъществяване на този отказ във вашия браузър се поставя съответния маркер в положение Off. Това Cookie служи единствено за регистрирането на вашия отказ. Моля имайте предвид, че поради технически причини Cookie може да се ползва само за браузъра, от който е зададено. Ако изтриете Cookies, или използвате друг браузър или устройство, трябва отново да зададете желания от Вас избор.

3.2 Сигурност

„Адвенчър Тийм България“ ООД предприема технически и организационни мерки за сигурност, за да защити администрираните от нас данни от манипулации, загуба, унищожаване и достъп от страна на неоправомощени лица. Нашите мерки за сигурност се усъвършенстват постоянно в съответствие с технологичното развитие.

4. Бюлетин

В нашият офис или чрез попълване на регистрационната бланка можете при желание да се абонирате за бюлетин. Данните, предоставени при абониране за бюлетина, ще бъдат използвани само и единствено за изпращане на бюлетина. Можете да прекратите по всяко време абонамента за бюлетина, чрез предвидената възможност за отказ.

5. Личните данни, които събираме, ще бъдат използвани за следните цели:

Изпълнение на договор за туроператорска или турагентска услуга – предимно идентификация и комуникация;

Подготовка на сключването на договор – отговаряме на Вашите заявки и въпроси;

В случаите, в които сме се договорили да Ви съдействаме за издаване на виза, може да ни предадете и международния си паспорт в оригинал, ако такъв се изисква от дипломатическата служба на съответната страна;

Изпълнение на данъчни и други законови задължения;

Организационни цели, свързани с обслужване на клиенти, изпълнение на резервации, финансова отчетност и статистика;

Маркетингови цели;

Изпълнение на ангажименти, произтичащи от договор с туроператор или турагент;

Изпълнение на ангажименти, произтичащи от договор със застраховател;

Изпълнение на ангажименти, произтичащи от договор с доставчици.

6. Нашето правно основание за обработка на личните данни:

Вашето съгласие;

Необходимост, поради изпълнение на договорни задължения;

Необходимост, поради изпълнение на законови задължения;

В определени случаи това може да е нашият легитимен интерес;

Всички легитимни интереси, преследвани/защитавани от нас или от трети страни, са следните:

Да съхраняваме Ваши лични данни дотолкова, доколкото е необходимо, за да се защитим пред съдебни органи, както и пред други публични или частни лица в случаи на възникнал или възможен правен спор;

Да съхраняваме данните ви докато не изтече давността за данъчни проверки, за да докажем своите данъчни права и задължения;

Да използваме Ваш e-mail адрес, за да Ви изпращаме актуалните си предложения и бюлетин;

Да разкриваме част от данните Ви пред външно счетоводство, което се грижи за законосъобразността на нашата данъчна и счетоводна дейност;

7. Обработване на основание съгласие:

В случаите, когато обработването на личните Ви данни не е необходимо, с оглед изпълнение на договор, законова разпоредба, легитимния интерес на администратора или трето лице, както и на друго основание, „Адвенчър Тийм България“ ООД може да обработва личните Ви данни само на база Вашето съгласие.

С даването на съгласието си Вие ни разрешавате да обработваме личните Ви данни за точно определени цели.

За да обработва „Адвенчър Тийм България“ ООД специални категории лични данни се изисква съгласието на субекта, като то трябва да бъде изрично дадено. Когато искаме да ни предоставите чувствителни лични данни, ние винаги ще ви кажем защо и как ще се използват данните.

Можете да оттеглите съгласието си по всяко време като изпратите и-мейл до Отговорникa по защита на данните.

8. Разкриване пред трети лица

Възможно е разкриването на личните Ви данни на следните трети лица:

Обслужващи счетоводството на „Адвенчър Тийм България“ ООД – Данни от договор за туристическо пътуване, фактури, Финансово-счетоводно обслужване на дейността

Други туроператори – три имена, възраст, ЕГН, данни от паспорт, телефон; Изпълнение на договора, когато туроператори са подизпълнители на „Адвенчър Тийм България“ ООД

Турагенти – Данни от договор за туристическо пътуване; Изпълнение на договор за пътуване и договор за турагентска услуга

Екскурзоводи и местни представители – Списъци с имена и възраст; Изпълнение на договор за пътуване и договора за турагентска услуга

Хотели в България – Три имена; Резервация на стая

Хотели в чужбина – Име, фамилия, дата на раждане; пълни паспортни данни (при групово настаняване); Резервация на стая

Авиопревозвачи – Име, фамилия, дата на раждане пълни паспортни данни (при някой превозвачи); Резервация на самолетен билет

Други транспортни компании – Три имена; Резервация на билет за пътуване

Застрахователи и/или застрахователни брокери: три имена и ЕГН. Изпълнение на договор за пътуване

Хостинг компании – Данни от резервация, направена по e-mail – За да е възможно функционирането на нашия сайт и e-mail, е необходимо да използваме услугите на хостинг компании

Възможно с цел изпълнение на договорните ни задължения да се наложи предаването на личните Ви данни на контрагенти с местоположение извън Европейската икономическа общност (ЕИО), които са определени като адекватно защитаващи личните данни:

Трета страна (извън ЕИО)

Хотели

Авиопревозвачи и други транспортни компании

Други туроператори

9. Период на съхранение:

„Адвенчър Тийм България“ ООД ще съхранява личните Ви данни, както следва:

Тип лични данни – Период на съхранение

Данни от преговори за сключване на договор – До приключване на преговорите за договор (ако са неуспешни) или до изпълнението на договора; в случай на запитване относно нещо различно от сключване на договор – до момента на отправяне на възражение или оттегляне на съгласие за обработка

Данни от договор за туристически пакет- 5 г. от 1-ви януари на годината, следваща годината на изпълнение на договора

E-mail списъци за директен маркетинг – До момента на отправяне на възражение или оттегляне на съгласие за обработка

Международен паспорт в оригинал- До изпълнение на уговорката за визово посредничество

10. Правата Ви като субект на данни:

Във всеки момент, докато притежаваме или обработваме личните Ви данни, Вие, субектът на данните, имате следните права:

Право на достъп – имате право да поискате копие от данните за Вас, които съхраняваме;

Право на поправка – имате право да коригирате неточни или непълни данни за Вас, които съхраняваме.

Право да бъдете забравени – при определени обстоятелства можете да поискате данните, които държим за Вас, да бъдат изтрити от нашите регистри.

Право на ограничаване на обработката – когато са налице определени условия, имате право да ограничите обработката на данни.

Право на преносимост – Вие имате правото данните, които съхраняваме за Вас, да бъдат предадени на друго лице.

Право на възражение – Вие имате право да възразите срещу определени видове обработка на данните Ви, като напр. директен маркетинг.

Право на възражение срещу автоматизирана обработка, включително профилиране – Вие, също така, имате всички права, които произтичат за Вас, в случай, че сте обект на правните последици от автоматизираната обработка или профилиране.

Право на съдебна защита: в случай, че „Адвенчър Тийм България“ ООД откаже искането Ви, съгласно правата ни за достъп, ние ще посочим причината за това. Имате право да подадете жалба, както е посочено в точка 10.2 по-долу.

Aко има трето лице (както е посочено в точка 8 по-горе) при обработката на вашите лични данни, всички горепосочени искания ще бъдат препратени на него.

10.1 Право на информация

При поискване „Адвенчър Тийм България“ ООД или вашият туристически агент ще ви съобщи законно установения срок, дали при нас са съхранени ваши лични данни и какви са те. Ако сте регистриран като потребител, ви предлагаме също така възможност, да прегледате сам данните и евентуално да ги изтриете или промените. Ако въпреки нашите усилия за осигуряване на вярност и актуалност на данните е записана погрешна информация, ние ще я коригираме по ваше искане.

10.2 Жалби

В случай, че желаете се оплачете срещу обработката на личните Ви данни от „Адвенчър Тийм България“ ООД (или трети лица, както е описано в точка 8 по-горе) или да подадете жалба за това как е било разглеждано оплакването Ви, имате право да подадете жалба направо пред надзорния орган, както и пред , имате право да подадете жалба направо пред надзорния орган, както и пред Отговорника по защита на данните на „Адвенчър Тийм България“ ООД .

Данните за всеки от тези контакти са:

Данни за контакт с надзорния орган КЗЛД:

Комисия за защита на личните данни (КЗЛД)

Адрес: Гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

Имейл: kzld@cpdp.bg

Телефонен номер: 02/91-53-518

Данни за контакт с Отговорника по защита на данните в „Адвенчър Тийм България“ ООД :

Лице за контакт: Преслав Калинов Конов

Адрес: гр. София, жк. Бъкстон, бл.4, вх.Б, ет.1, офис 15

Имейл: adventureteambg@gmail.com

Телефонен номер: 0893000007

11. Допълнителна информация

При какви обстоятелства „Адвенчър Тийм България“ ООД ще може да ме търси?

Нашата цел не е да бъдем досадни и ние предприемаме необходимото да не задаваме неуместни или ненужни въпроси. Освен това предоставената от Вас информация ще бъде обект на строги мерки и процедури, за да се сведе до минимум рискът от неоторизиран достъп или оповестяване на данните.

Мога ли да разбера какви мои лични данни притежава „Адвенчър Тийм България“ ООД ?

„Адвенчър Тийм България“ ООД по Ваше желание може да потвърди каква информация съхраняваме за Вас и как тя се обработва. Ако „Адвенчър Тийм България“ ООД съхранява Ваши лични данни, можете да поискате следната информация:

Самоличност и данни за контакт на лицето или организацията, които са определили как и защо да се обработват Вашите данни. В някои случаи това ще бъде техен представител в ЕС.

Данни за контакт с Длъжностното лице за защита на данните, ако има такова.

Целта и правното основание за обработката на данните Ви.

Информация за легитимните интереси на „Адвенчър Тийм България“ ООД или на трета страна, ако обработката се извършва на такова основание.

Категориите на събраните, съхранявани и обработени лични данни.

Получател(и) или категории получатели, на които данните са / ще бъдат разкрити.

Информация за това как гарантираме, че, ако възнамеряваме да предадем личните Ви данни на лица в трета държава или международна организация, те се предават и съхраняват по сигурен начин. ЕС е одобрил изпращането на лични данни в някои страни, тъй като те отговарят на минимален стандарт за защита на данните. За останалите случаи ще гарантираме, че съществуват конкретни мерки за гарантиране на сигурността на Вашата информация.

Колко дълго ще се съхраняват данните?

Подробности за правото Ви да коригирате, изтривате, ограничавате или възразявате срещу такава обработка.

Информация за правото ви да оттеглите съгласието си по всяко време.

Как да подадете жалба до надзорния орган.

Дали предоставянето на лични данни е законово или договорно изискване или условие за сключване на договор, както и дали сте задължени да предоставите личните данни и възможните последици от непредоставянето на такива данни.

Източникът на лични данни, ако те не са били събрани директно от Вас.

Пълна информация за процеси на автоматизирано вземане на решения, като напр. профилиране, и всякаква важна информация за логиката, която стои зад това взимане на решения, както и значението и очакваните последици от такава обработка на данни.

Какъв документи за самоличност ще трябва да осигуря, за да получа достъп до информация за моите лични данни?

В случаите, в които нямате възможност да ни потърсите чрез оставените от Вас данни за контакт (e-mail или телефон), „Адвенчър Тийм България“ ООД приема следните документи за самоличност, когато се изисквате информация за Вашите лични данни:

Лична карта