Категория: Общи условия

Публикация
октомври 15, 2019януари 29, 2020

Общи условия

ПРИЕМАНЕ НА УСЛОВИЯТА Благодарим ви, че използвате Adventure Team. Тези Общи условия за ползване („Условията“) имат за цел да ви запознаят със законните ви права и отговорности по отношение на достъпа до и използването на уебсайта www.adventureteam.com („Уебсайтът“) и свързаните с него мобилни и софтуерни приложения, заедно наречени Adventure Team, включително, но не само, предоставяне...