Общи условия

ПРИЕМАНЕ НА УСЛОВИЯТА
Благодарим ви, че използвате Adventure Team. Тези Общи условия за ползване („Условията“) имат за цел да ви запознаят със законните ви права и отговорности по отношение на достъпа до и използването на уебсайта www.adventureteam.com („Уебсайтът“) и свързаните с него мобилни и софтуерни приложения, заедно наречени Adventure Team, включително, но не само, предоставяне на информация чрез уебсайта или мобилното приложение.

Моля, прочетете внимателно тези условия.

С достъп или използване на уебсайта или мобилното приложение, вие се съгласявате с тези Условия и сключвате правно обвързващ договор с Adventure Team. Не използвайте уебсайта и / или мобилното приложение, ако не желаете  да бъдете обвързани от Условията.

Можете да приемете Условията, като:
Кликнете върху отметката „ЗАПОЗНАТ СЪМ С ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ, СЪГЛАСЕН СЪМ С ТЯХ И ГИ ПРИЕМАМ“ за да ги приемете или се съгласите с Условията, когато ви се предоставят в потребителския интерфейс на уебсайта или мобилното приложение или
когато реално използвате тези услуги. В този случай разбирате и се съгласявате, че Adventure Team ще третира използването на Услугите като приемане на Условията.

ДЕФИНИЦИИ
Adventure Team  е търговска компания, предоставяща услугите, предлагани чрез уебсайта и мобилното приложение.

ние

„Ние“ или „нас“ се отнася до Adventure Team.

Интернет платформата Adventure Team, базирана на уеб и мобилни устройства („Платформата“) е собственост на Adventure Team, което дава възможност на потребителите да използват Услугите на уебсайта и мобилното приложение, които са предмет на настоящите Общи условия.

потребител

„Потребител“ или „ти“ или „вашето“ се отнася за вас, като потребител на Услугите. Потребител е човек, който осъществява достъп или използва Услугите с цел споделяне, показване, хостинг, публикуване,  качване на информация или гледане на снимки и включва други лица, участващи съвместно в използването на Услугите, включително без ограничение потребител, който има достъп до  уебсайта и мобилното приложение.

Услуги

„Услуги“ включват всякакви услуги, които Adventure Team може да предложи на Потребителя, чрез Уебсайта и Мобилното приложение.

По-специално Adventure Team свързва потребители и доставчици на пътувания. Потребителят създава правно обвързващ договор с такива доставчици на пътувания за предоставянето на даденото избрано от него пътуване. Adventure Team не е страна по такова споразумение за предоставяне на пътуване между Потребител и Доставчик на пътувания.

Потребителски акаунт

„Потребителски акаунт“ е отделна част от уебсайта и мобилното приложение, съдържаща информация за потребителя, изисквана от Adventure Team по време на регистрацията.

съдържание

„Съдържанието“ ще включва (но не се ограничава до) изображения, снимки, аудио, видео, данни за местоположение, „близки места“ и всички други форми на информация или данни.

Вашето съдържание

„Вашето съдържание“ или „Потребителско съдържание“ е съдържанието, предоставено от вас като потребител на уебсайта и мобилното приложение. То включва, но не се ограничава до това, което качвате, споделяте или предавате чрез, или във връзка със Услугите, като харесвания, оценки, рецензии, изображения, снимки, публична информация за потребителски акаунт и всякакви други материали, които публично показвате или са показани в профила на Вашия потребителски акаунт.

Съдържание

Означава съдържание, което Adventure Team създава и предоставя достъпно във връзка със Услугите, включително, но не само: визуални интерфейси, интерактивни функции, графика, дизайн, компютърен код, продукти, софтуер, обобщени оценки, отчети и други свързани с употребата данни във връзка с дейностите, свързани с вашия Потребителски акаунт и всички други елементи и компоненти на Услугите, с изключение на Вашето съдържание и съдържанието на трети страни. „Съдържание на трети страни“ означава съдържание, което идва от страни, различни от Adventure Team или неговите Потребители, и е достъпно в или чрез Услугите.

Пътуване

„Пътуване“ означава всички продукти и услуги, които могат да бъдат поръчани, придобити, закупени, закупени, платени, наети, предоставени, резервирани, комбинирани или консумирани от Потребителите от Доставчика на пътувания.

Доставчик на пътувания

„Доставчик на пътувания“ означава всеки професионален доставчик, който изброява своите услуги в платформата Adventure Team. Доставчиците на пътувания включват, но не се ограничават до доставчици на ваканционни пакети – (напр. Туроператори, туристически агенции), настаняване (напр. Хотел, мотел, апартамент, нощувка със закуска, краткосрочен наем), атракции (напр. (Тематични) паркове, музеи , обиколки за разглеждане на забележителности), транспорт (напр. коли под наем, круизи, железопътни, летищни пътувания, туристически обиколки, трансфери, таксита), Доставчици на пътувания, застраховки за пътуване и всякакви други пътувания или свързани продукти или услуги, като от време на време са налични за резервация за пътуване на платформата.

Пътуване

„Туристическа услуга“ означава онлайн покупка или поръчка на пътуване, предлагана от доставчик на пътуване и показана на платформата на Adventure Team.

Резервация за пътуване

„Резервация на пътуване“ означава поръчката, покупката, плащането, резервацията или резервацията на пътуване през платформата Adventure Team.

УСЛУГИ
Adventure Team предоставя онлайн платформа, чрез която доставчиците на пътувания могат да предлагат, продават, рекламират своите продукти и услуги за поръчка, покупка, резервация, наемане и чрез които Потребителите на платформата могат да проучват, търсят, сравняват и правят поръчка, резервация, покупка (т.е. Trip Service). Използвайки услугата за пътуване (напр. като направите резервация за пътуване чрез услугата за пътуване), вие влизате в пряка, правно обвързваща договорна връзка с доставчика на пътуване, с която правите резервация или закупувате продукт или услуга (според случая), Adventure Team действа единствено като посредник между Потребителите и Доставчика на пътувания, като предава съответните подробности от вашата резервация за пътуване до съответния доставчик  на пътуване и ви изпраща имейл за потвърждение за и от името на доставчика на пътуване. Моля, обърнете внимание, че Adventure Team не предлага и не продава никакви туристически услуги.

Adventure Team показва информация, свързана с всякакви пътуващи услуги, въз основа на информацията, предоставена му от съответния доставчик на пътувания. Моля, обърнете внимание, че Adventure Team не носи отговорност по никакъв начин за информация, свързана с тарифи, цени, политики, наличност или друга подходяща информация за дадено пътуване. Всеки доставчик на пътувания е единствено отговорен за актуализирането на цялата подходяща информация в платформата.

Adventure Team проявява изключително внимание, когато позволява да се показва информация на платформата. Ние обаче не можем да гарантираме, че всяка информация, изброена в Платформата, няма да бъде невярна, подвеждаща, неточна или невярна. Не одобряваме или препоръчваме нито един доставчик на пътувания в платформата. Ние просто позволяваме на доставчиците на пътувания да споделят оферти и да рекламират своите пътувания в платформата.

ИЗПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГИТЕ
приемливост

С настоящото заявявате и гарантирате, че сте на поне шестнадесет (16) години и сте напълно способни и компетентни да разберете и се съгласите с условията, задълженията, потвържденията, представителствата и гаранциите, посочени в тези Условия.

Спазване на законите

Вие носите отговорност за спазването на всички закони и разпоредби в страната, в която живеете, когато имате достъп и използвате Услугите. Вие се съгласявате да използвате Услугите само в съответствие с настоящите Условия и приложимото законодателство и по начин, който не нарушава нашите законни права или тези на трети страни.

Наличност на уебсайтове и мобилни приложения

Уебсайтът и мобилното приложение могат да се променят, актуализират, прекъсват, спират или прекратяват по всяко време без предупреждение или отговорност.

Комуникации от Adventure Team

Създавайки потребителски акаунт, вие се съгласявате да получавате определени съобщения във връзка с уебсайта и мобилното приложение.

РЕЗЕРВАЦИИ
Резервацията за пътуване се счита за завършена само след изричното потвърждение на Доставчика на пътуване, че такъв продукт или услуга е наличен и се извърши Плащане.

Adventure Team отказва всякаква отговорност, ако дадено пътуване се окаже продадено или с изчерпани свободни места. Наличността зависи от редица фактори и във всички случаи, определени от съответния доставчик на пътувания.

ПРОМЕНИ В УСЛОВИЯТА
Adventure Team може да променя, променя или актуализира тези Общи условия от време на време, изцяло по своя преценка. Вие носите отговорност за проверка на тези Условия от време на време и осигуряване на непрекъснато спазване на тези Условия. Използването на Услугите след такова изменение или промяна в Условията се счита за ваше изрично приемане на такива изменени / променени Условия и съгласие да бъде обвързано с такива променени / изменени Условия.

ОТМЯНА, ПОДГОТОВКИ И ДРУГИ ПРИЛОЖИМИ ПОЛИТИКИ
Чрез резервация за пътуване в платформата, всеки Потребител се съгласява и приема правилата за анулиране и отказ, както и всички други условия, които съответният доставчик на пътувания е приел и които са приложими за пътуването. Винаги можете да получите достъп до условията и правилата на съответния доставчик на пътувания в нашата Платформа и по-конкретно на информационната страница на всяко отделно пътуване.

Моля, прочетете внимателно цялата подходяща информация относно пътуване, преди да направите резервациите си, тъй като политиките и условията могат да варират значително в различните екскурзии.

Анулиране и неприемане

Моля, обърнете внимание, че определени тарифи, такси или специални оферти може да не отговарят на условията за анулиране, възстановяване или промяна. Приложимите такси и данъци все още могат да бъдат начислени от доставчика на пътувания в случай на непристигане или таксуване. Моля, проверете подробностите за вашия продукт или услуга, които сте избрали, за всякакви такива условия, преди да направите резервацията си.

Ако искате да анулирате, прегледате или коригирате резервация за пътуване, моля, свържете се с доставчика на пътувания възможно най-скоро или следвайте информацията, предоставена в имейл за потвърждение. Моля, обърнете внимание, че може да бъдете таксувани за анулиране в съответствие с правилата за анулиране на доставчика на пътувания.

Моля, обърнете внимание, че резервация за пътуване, която изисква цялостно или частично предварително плащане, може да бъде анулирана без предварително известие, доколкото съответната остатъчна сума (и) не може да бъде събрана изцяло на съответната дата на плащане или плащане в съответствие със съответната политика за плащане на пътуването Доставчик и резервацията.

Късно пристигане на местоназначение

Ако очаквате да пристигнете късно за настаняване при пристигането си, моля, уверете се, че незабавно ще го съобщите на Вашия доставчик на пътувания и за да избегнете плащане на анулиране или таксуване при неявяване. Моля, обърнете внимание, че Adventure Team се отказва от всякаква отговорност във връзка с всяка анулация и такси за неявяване, възникнали в резултат на късно или забавено пристигане до вашата дестинация.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ КОМУНИКАЦИИ
С настоящото потвърждавате и се съгласявате, че при извършване на резервация за пътуване ще получавате допълнителни имейли и други съобщения относно вашата резервация, допълнителна информация за вашето пътуване, оферти (включително от трети страни), които може да са от значение за вашето пътуване и други подходящи реклами. Ще бъдете помолени да прегледате и да оцените направеното от вас пътуване или доставчик на пътувания, какви услуги сте използвали.

Adventure Team по никакъв начин не носи отговорност или отговорност за комуникации между вас и доставчик на пътувания. Не можете да получите никакви права от комуникации, направени на платформата или извън нея. Не можем да гарантираме, че всички съобщения, изпратени от вас до доставчика на пътувания, ще бъдат прочетени от вас.

Моля, обърнете внимание, че винаги ще използвате своя коректен и актуален имейл адрес. Ние не носим отговорност за грешно написани или неправилни имейл адреси, въведени от вас в Платформата.

Всички претенции или оплаквания относно пътуване или резервация за пътуване, които сте направили чрез Платформата, се повдигат възможно най-скоро, но във всеки случай не по-късно от 30 дни след въпросното пътуване или планираната дата на пътуването.

ВРЪЗКА С ДРУГИ РЪКОВОДСТВА И ПОЛИТИКИ
Ние обработваме вашите лични данни в съответствие с нашата Политика за поверителност и бисквитки в съответствие с нашата Политика за бисквитки. По-специално тези разпоредби за защита на данните уреждат и обясняват степента, в която вашите лични данни се събират, обработват, и какви опции имате за контрол на тяхното разкриване на други Потребители и трети страни.

Моля, разгледайте внимателно нашите Политики за поверителност и бисквитки, за да научите повече за начина, по който обработваме и обработваме личните ви данни.

САЙТ И СЪДЪРЖАНИЕ НА ТРЕТИ СТРАНИ
Услугите могат да съдържат или могат да бъдат изпратени чрез уебсайта или мобилното приложение до връзки към други уебсайтове („Уебсайтове на трети страни“), както и статии, снимки, текст, графика, снимки, дизайн, музика, звук, видео , информация, приложения, софтуер и съдържание на трети страни. Такива уебсайтове на трети страни и Съдържание на трети страни не се изследват, наблюдават или проверяват за точност, целесъобразност, безопасност или пълнота от Adventure Team и последният не носи отговорност за никакви уебсайтове на трети страни, до които се осъществява достъп до уебсайта или мобилното приложение, или което и да е съдържание на трети страни, публикувано на, достъпен чрез или инсталиран от уебсайта или мобилното приложение.

Вие се съгласявате, че ние не носим отговорност за наличността или съдържанието на трети страни на такива уебсайтове на трети страни. Използването на уебсайтове на трети страни е единствено на ваш собствен риск.

РЕКЛАМА
Съгласявайки се с настоящите Общи условия, Потребителят се съгласява да получава имейли от Adventure Team, съдържащи актуализации относно уебсайта и мобилното приложение, свързани с преференциални оферти, промоции и други рекламни материали. За повече информация за това какви комуникации можете да получите от Adventure Team, както и как да контролирате как Adventure Team може да комуникира с вас, моля, вижте нашата Политика за поверителност.

Услугите може да се поддържат от приходи от реклама и могат да показват реклами и промоции. Части от уебсайта или мобилното приложение могат да съдържат такава рекламна информация или промоционални материали или други материали, предоставени на Adventure Team от трети страни. Отговорност за гарантирането, че материалите, представени за включване в уебсайта или мобилното приложение, отговарят на приложимите международни и национални закони, са на страната, предоставяща информацията / материала. Вашата кореспонденция или бизнес отношения с, както и участието в промоции на рекламодатели, различни от Adventure Team, намерени на или чрез уебсайта и / или мобилното приложение, включително плащане и доставка на свързани стоки или услуги и всякакви други условия, гаранции или представителства, свързани с такива сделки, са единствено между вас и такъв рекламодател. Adventure Team няма да носи отговорност за грешка или пропуск, неточност в рекламните материали или загуба или повреда от какъвто и да е вид, възникнали в резултат на такива сделки или в резултат на присъствието на такива други рекламодатели в уебсайта или мобилното приложение ,

ПЛАЩАНЕ
Потребителят винаги извършва плащане за дадено пътуване до доставчик на дадено пътувания.

Независимо от това дали сте били таксувани за дадено пътуване от доставчик на пътуване, вие се съгласявате и потвърждавате, че доставчикът на пътуване по всяко време е отговорен за събирането, удържането, превеждането и плащането на приложимите дължими данъци върху общата сума на цената или таксата за пътуване до съответните данъчни органи. Моля, обърнете внимание, че Adventure Team не носи отговорност за превеждането, събирането, удържането или плащането на всички приложими данъци към съответните данъчни органи. Adventure Team не действа като търговец или доставчик на който и да е продукт или услуга, предоставени на Платформата.

ОТГОВОРНОСТ НА ГАРАНЦИИ И ОГРАНИЧЕНИЕ НА ОТГОВОРНОСТТА
ПРИЕМАТЕ И СЕ СЪГЛАСЯВАТЕ, ЧЕ УСЛУГИТЕ, ДОСТЪПНИ НА ИЛИ ПРЕЗ ПРЕПОРЪЧЕНИЯТА НА САЙТА ИЛИ МОБИЛНАТА ВЕРСИЯ И МОБИЛНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ, СЕ ПРЕДОСТАВЯТ „КАКТО СА“. До пълния размер, на допустимото от закона, Adventure Team отказва от всякакви гаранции, изразени или подразбиращи се, включително, но не само това, че: (I) на услугите, достъпни на или чрез уебсайт или мобилно приложение могат да бъдат търгувани или подходящи ЗА СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ, (II) УСЛУГИТЕ, ДОСТЪПНИ НА ИЛИ ПРЕЗ САЙТА ИЛИ МОБИЛНО ПРИЛОЖЕНИЕ, ЩЕ ОПЕРАТИРАТ БЕЗ ПРЕКРАТЯВАНЕ И ГРЕШКИ, (III) ДЕФЕКТИТЕ ЩЕ БЪДАТ ОГРАНИЧЕНИ.

РЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ
Вие се съгласявате, че всички спорове и искове, произтичащи от или във връзка с тези Условия, Уебсайтът, Мобилното приложение и Услугите ще се решават индивидуално.

Всички искове, съдебни решения и обезщетения се ограничават до действителната сума, заплатена от вас, платена от вас на Adventure Team за достъп до уебсайта, мобилното приложение и услугите, но в никакъв случай адвокатските възнаграждения; и при никакви обстоятелства няма да ви бъде разрешено да получавате обезщетения и всеки Потребител се отказва от всички права да претендира за наказателни, случайни, последващи вреди или всякакви други щети, различни от действителните разходи за собствените си нужди за използване на Услугите на Adventure Team.

ДЕЛИМОСТ
Ако някое от тези условия за ползване се окаже незаконно, невалидно или по някаква причина неприложимо, тогава тези разпоредби ще се считат за отделими от останалите Условия и няма да засегнат валидността и приложимостта на останалите разпоредби.

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ИЗПОЛЗВАНЕТО НА САЙТА
Можете да прекратите Условията по всяко време, като затворите потребителския си акаунт, преустановите използването на уебсайта или мобилното приложение.