fbpx

Общи условия

ОБЩИ  УСЛОВИЯ

ЗА ЧЛЕНСТВО В ПЛАНИНСКИ КЛУБ „АДВЕНЧЪР ТИЙМ“, ЗАПИСВАНЕ И УЧАСТИЕ В ОРГАНИЗИРАНИ МЕРОПРИЯТИЯ И СЪБИТИЯ

 

I. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 1. Планински клуб „Адвенчър Тийм“ – гр. София (в регистрация) е доброволно сдружение, насочено към развитие и популяризиране на планинарството, развитие на планинската, физическата и морално нравствена култура на неговите членове.

Интернет адрес: www.adventureteam.bg

Електронна поща: adventureteambg@gmail.com

Телефон: 0893 000 007

Адрес за кореспонденция: обл. София-град, общ. Столична, гр. София, п.к. 1000, ул. „Ген. А. Суворов“ № 4, ет. 1, офис 15;

II. ПРЕДМЕТ

Чл. 2. Настоящите общи условия уреждат взаимоотношенията между ПК „Адвенчър Тийм“ и неговите членове (участници в организирани мероприятия и събития).

Чл. 3. (1) Всеки член на сдружението декларира, че е съгласен с правилата за защита на личните данни описани по-долу и настоящите Общи условия за ползване на сайта и се задължава да ги спазва. Всеки член на сдружението с подаване на заявката си за членство, респективно приемане на Общите условия заявява, че доброволно предоставя на ПК „Адвенчър Тийм“ необходимите лични данни с цел сключване на договор, счетоводна отчетност и осъществяване на услугата.

(2) Данни, които ПК „Адвенчър Тийм“ събира за Вас

Вие имате право да осъществявате достъп до Уебсайта без предоставяне на личните Ви данни. Достъпът до организираните мероприятия и събития представени на Уебсайта обаче изисква предоставянето на лични данни, например при резервация/заявка за участие в организирано мероприятие.
Лични данни, предоставяни от Вас:
Когато правите резервация/заявка за участие в организирано мероприятие чрез бутона „Резервирай!“ на уебсайта, ще Ви бъде поискана информация, която е необходима единствено и само за целите на участието Ви в съответното мероприятие. Събирането на тези данни се извършва в съответствие с най-строгите законови изисквания за сигурност.
Използването на услугите на Уебсайта изисква да сте навършили 18-годишна възраст. С натискането на бутона „Резервирай!“, Вие потвърждавате, че сте навършили 18-годишна възраст.
Успешната резервация изисква предоставянето на определени категории данни, които са задължителни за участието Ви в съответното организирано мероприятие.
При направата на резервация следва да предоставите своите:

– три имена (при мероприятия в чужбина следва да предоставите и трите си имена на латиница);

– ЕГН;

– email адрес;

– телефон за връзка.

Информацията, предоставена от Вас при резервация, ще бъде видима за ПК „Адвенчър Тийм“ и съответния доставчик на туристическа услуга свързана с организацията на мероприятието (хотели, превозвачи, застрахователи или др.), с цел улесняване на комуникацията между страните по резервацията. Следва да бъдете информирани, че е възможно съответният доставчик на туристически услуги, с когото си партнираме, да се намира в страна, намираща се извън Европейското Икономическо Пространство.
Попълването на незадължителните полета при резервация на туристически услуги, изпращане на запитване или в процеса на използване на услугите на Уебсайта е изцяло по преценка на Потребителите.
Потребителят е отговорен за предоставената информация за контакт и други данни, които са неверни, фалшиви или се отнасят за трети лица (във всички случаи, когато третите лица не са дали съгласие за това), както и за всякаква незаконна или недобронамерена употреба на лични данни и информация.

Не събираме лични данни, които:

– разкриват расов или етнически произход;

– разкриват политически, религиозни или философски убеждения;

– разкриват членство в политически партии или организации, сдружения с религиозни, философски, политически или синдикални цели;

– се отнасят до здравето, сексуалния живот или до човешкия геном;

– се предоставят от потребители, ненавършили 18-годишна възраст, без съгласието на родителите или законните им представители. *Администраторът ще изтрива всякаква информация, изпратена от или отнасяща се до потребители, за които е известно, че са ненавършили 18-годишна възраст и не са получили съгласието на своите родители или законни представители да използват Уебсайта, услугите и съдържанието.

Данни, които събираме автоматично:
Всеки път, когато посещавате Уебсайта, ние автоматично събираме следните данни:

– Информация за Вашето Устройство:

– Информация, която събираме при използване на услугите на Уебсайта:

Информация относно интернет страници, които препращат към Уебсайта, както и такива, към които препраща Уебсайтът, дата и час на посещение, продължителност на посещението, скорост на зареждане на Уебсайта, и други данни във връзка с Вашето взаимодействие с Уебсайта.

Бисквитки:

– Уебсайтът използва бисквитки. Бисквитките са малки текстови файлове, които се запазват на Вашия компютър или мобилно устройство, когато посещавате даден уебсайт. Те позволяват на уебсайта да запаметява Вашите действия и предпочитания (като например потребителско име, език, размер на шрифта и други настройки за показване) за определен период от време, за да не се налага да ги въвеждате всеки път, когато посещавате Уебсайта или преминавате от една страница към друга.

– С помощта на бисквитки уеб сървърът може да запазва например предпочитанията и настройките на компютъра, мобилния телефон или друго устройство на Потребителя, които данни автоматично се възстановяват при следващото посещение. Бисквитките се използват, наред с други способи, за да се подобри потребителският опит, като например да не се повтаря процеса на влизане при последващо посещение.

– Ние използваме бисквитки на трети страни. Част от съдържанието в Уебсайта може да бъде от доставчик – трето лице (напр. видеоклип или реклама). Тези трети лица също могат да задават бисквитки чрез Уебсайта. Това са „бисквитки от трети страни“. Доставчиците, трети лица, са отговорни за спазването на приложимото законодателство и на собствената си политика за бисквитки.

– Можем да позволим на трети страни, като доставчици на реклами или анализи, да събират информация, използвайки тези технологии, директно от нашия Уебсайт. Данните, които събират, са предмет на приложимата политика за поверителност на тези трети страни.

Всеки Потребител има възможност да приеме или откаже използването на бисквитките, като промени настройките за ползване на бисквитките в браузъра си.

За блокиране на бисквитки в конкретен браузър, научете повече тук:

– Cookie settings in Google Chrome

– Cookie settings in Firefox

– Cookie settings in Internet Explorer

– Cookie settings in Safari

– Отказът от бисквитки от страна на Потребителя може да доведе до ограничаване на функционалността или до невъзможност да се използват услугите на Уебсайта.

(3) Личните данни, които събираме са необходими за предоставянето на качествени услуги и за да Ви осигуряваме своевременна техническа и друга помощ при необходимост.
Предоставените от Вас лични данни използваме за следните цели:

– За нормалното функциониране на всички услуги, включително, но не само: за изпращане на поръчки и резервации за пътуване при организиране на мероприятие, хотелско настаняване, застраховане и други туристически услуги чрез email адреса, посочен в Уебсайта, или на място в офиса на компанията, както и за изпращане на запитвания, за заплащане на съответните услуги по един от посочените в Общите условия на Уебсайта методи, за попълване на фактура, ваучер, сключване на медицинска застраховка, съставяне на рууминг лист и списъци за граница;

– За да осигурим сигурно и надеждно използване на услугите и съдържанието чрез верификация на правата Ви за достъп до заявените от Вас услуги и ресурси;

– Да подобряваме постоянно качеството на нашите услуги и съдържание чрез получаването на изпратени от Вас предложения, съвети и идеи за разширяване на съществуващите и въвеждане на нови услуги чрез нашия Уебсайт;

– Да Ви изпращаме новини, електронни бюлетини, оферти, интересна и полезна информация и други съобщения. Ако не желаете да получавате подобни съобщения от нас или от други партньорски фирми, следва да ни уведомите за това по всяко време чрез изпращане на празен e-mail, от e-mail адреса, който сте регистрирали в нашия Уебсайт със заглавие: Отписване

– Да Ви осигурим специализирана информация за пълноценното използване и достъп до промоции, кампании, игри и др. ресурси на нашия уебсайт, както и инструкции, указания и др. полезно съдържание чрез получените данни за Вашите предпочитания;

– Да Ви поканим да участвате в анкети и проучвания на потребителското мнение за качеството и удовлетворението от съдържанието и други ресурси в нашия Уебсайт;

– За други позволени от закона цели във връзка с качественото изпълнение на всички настоящи и бъдещи услуги и ресурси в Уебсайта.

При промяна в целите ние ще Ви информираме и ще поискаме изричното Ви съгласие за обработване на личните Ви данни в съответствие с новите цели.

(4) Вашите лични данни няма да бъдат прехвърляни на трети страни, освен ако:

– ни предоставите своето изричното, информирано и свободно дадено съгласие;

– това се изисква по закон или по силата на едностранен властнически акт на публичен орган;

– има обоснована необходимост да се защитят правата, собствеността или сигурността на потребителите на Уебсайта или друг защитим обществен интерес;

Нашите служители и партньори имат достъп до Вашите лични данни за целите на поддръжка на Уебсайта и предоставянето на Услугите, но същите са обвързани от задължение за спазване на конфиденциалност по отношение на данните, до които имат достъп във връзка с осъществяване на тази дейност.

Нашите служители и партньори са надлежно информирани относно значението на тяхното задължение за спазване на конфиденциалност и носят отговорност за изпълнението на това задължение.

Вашите лични данни, предоставени при резервация, достъпна на Уебсайта, ще бъдат видими за съответния доставчик на въпросната туристическа услуга (хотел, превозвач, застраховател и т.н.) във връзка с правилното й и навременно предоставяне съгласно уговорените между страните условия.

Ние не споделяме данни, които Ви идентифицират лично, с наши търговски партньори (медии, маркетинг агенции и други бизнес партньори) с цел изпращане на информация от трети страни до Вас на техни продукти и услуги, както и промоции и оферти.
За всякакви други цели, които не са изрично упоменати в настоящата политика, ние ще поискаме Вашето изрично съгласие, като ще идентифицираме своите партньори, както и целите за прехвърлянето и споделянето на данни.
По силата на съдебно решение или властнически акт на публичен орган можем да бъдем задължени да разкрием самоличността на Потребител, особено в случай на разследване на нарушения на права на трети страни или неправомерно придобиване на лични данни.

(5) По силата на приложимото законодателство Вие имате законно признатото право без да дължите нищо по всяко време да възразите срещу обработването на Вашите лични данни чрез изпращане на изрично искане или на следния email адрес: adventureteambg@gmail.com

– Вие имате и правото да бъдете информирани преди личните Ви данни да бъдат предоставени за първи път на трети страни за целите на директния маркетинг, или когато биват използвани от името на трети лица. Вие имате право да се противопоставяте на това прехвърляне или използване, без да дължите нищо.

– Вие имате право да получите достъп до личните данни, които съхраняваме относно Вас, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат, чрез изпращане на изрично искане или на следния email адрес adventureteambg@gmail.com

– Вие имате право да изисквате прехвърлянето на Вашите лични данни на друг администратор, чрез изпращане на изрично искане или на следния email адрес adventureteambg@gmail.com

– В случай, че част от информацията, която съхраняваме относно Вас, е невярна или неточна, Вие имате право да искате нейното коригиране чрез изпращане на изрично искане или на следния email адрес: adventureteambg@gmail.com

– Вие имате правото да се свържете с нас с цел да поискате пълно заличаване на Вашите лични данни чрез изпращане на изрично искане или на следния email адрес adventureteambg@gmail.com

– Също така, Вие имате право да изисквате поставянето на ограничение в обработката на Вашите лични данни по отношение на отделни действия по събиране, обработване и споделяне им чрез изпращане на изрично искане или на следния email адрес:adventureteambg@gmail.com Вие имате право да изисквате трети страни, които имат достъп до Вашите данни да бъдат уведомени относно ограниченията, изтриването или забраната за обработка на Вашите данни, с цел заличаване от тези трети страни на всички връзки, копия или реплики на Вашите лични данни.

– В допълнение, Вие имате право да подадете жалба до компетентния орган в България -Комисията за защита на лични данни (КЗЛД), с адрес гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2.

Потребителят има право да упражни всяко едно от правата си поотделно към всеки един Администратор. В случай на нарушение на някое от законово гарантираните права на потребителите, Администраторите отговарят солидарно за претърпените в резултат на нарушението вреди.

(6) Вашите лични данни, които събираме, се съхраняват на сървъри, намиращи се на територията на Република България.
Ние съхраняваме личните Ви данни за периода, нужен за цялостното предоставянето и изпълнение на съответната резервация, или до преустановяване на Услугите и/или на Уебсайта.
По Ваше желание, личните данни, които се съхраняват за Вас, ще бъдат заличени без излишно забавяне след отправяне на писмено искане.
По изключение е допустимо от закона по-нататъшното запазване на личните данни само в случаите, когато е необходимо за упражняване на правото на свобода на изразяване на мнение и правото на информация, за спазване на правно задължение, за изпълнение на задача от обществен интерес или при изпълнение на официални функции, възложени на нас в качеството ни на Администратор, по причини от публичен интерес в областта на общественото здравеопазване, за целите на архивирането в обществен интерес, за целите на научни или исторически изследвания, или за статистически цели, или за установяване, упражняване или защита на правни искове.

(7)  Нашата цел е да гарантираме качеството и целостта на данните, предоставени ни от потребителите на Уебсайта. За тази цел са предприети адекватни технологични и организационни мерки, които допринасят за защитата, точността, актуалността и пълнотата на данните.Цялата информация, която ни предоставяте, се съхранява на защитени сървъри. Ние прилагаме подходящите технологични и организационни мерки, необходими за защитата на Вашите лични данни, и подходящото ниво на защита, което гарантира конфиденциалността и целостта на данните и предотвратява унищожаването, загубата, неправомерната промяна или неразрешеното разкриване на лични данни. Независимо от мерките, предприети за защита на Вашите данни, следва да бъдете информирани, че преносът на данни по Интернет или друга отворена мрежа никога не е напълно сигурен и съществува риск трети лица да осъществят неразрешен достъп до Вашите данни и да ги използват.

III. ЗАЯВКА ЗА ЧЛЕНСТВО В ПК „АДВЕНЧЪР ТИЙМ“ ОТ РАЗСТОЯНИЕ И УЧАСТИЕ В ОРГАНИЗИРАНИ МЕРОПРИЯТИЯ И СЪБИТИЯ

Чл. 4. (1) За да станете член на ПК „Адвенчър Тийм“ и да имате право да вземете участие в организираните от нас мероприятия и събития, Вие трябва:
(2) Да имате навършени 18 (осемнадесет) години;
(3) Да сте попълнили вярно електронната регистрационна форма;
(4) Да посочите точен и валиден телефон и електронен адрес (e-mail);
(5) Да платите определената в устава годишна вноска;
(6) Да се явите на определения ден (дата) и в определения час, за да можете да се включите в организираното мероприятие;
(7) Да спазвате българското законодателство, приложимото чуждо законодателство, настоящите Общи условия, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави;
(8) Да не нарушавате чужди имуществени или неимуществени права;
(9) Да не се представяте за друго лице или представител на юридическо лице или група хора, които не сте упълномощен да представлявате, или по друг начин да заблуждавате трети лица, относно самоличността си или принадлежността си към определена група хора;

Чл. 5. (1) ПК „Адвенчър Тийм“ може да отправи предложение за продажба на Услуга от разстояние чрез следните средства за комуникация от разстояние:
(2) адресирани и неадресирани печатни материали;
(3) писмо до потребителя;
(4) радио, телевизия или видеотекст;
(5) електронна поща;
(6) интернет;
(7) телефон или факс;
(8) други средства, незабранени от закона.

Чл. 6. (1) Заявката за членство в ПК „Адвенчър Тийм“ от разстояние се осъществява през интернет страницата на клуба – www.adventureteam.bg и резервационната система там. Резервация за участие в събитие може да се направи и с лично съобщение на фейсбук страницата на организатора с уеб адрес: https://www.facebook.com/AdventureTeamBulgaria/.  Освен при изрично изискване от страна на член на сдружението, договор на хартиен носител не се предоставя. Разходите (пощенски, транспортни) по получаването на договор на хартиен носител при направено изрично искане от член на сдружението са за негова сметка.
(2) Член на сдружението, с приемане на устава и настоящите Общи условия декларира, че е съгласен молбата му за членство в клуба да се счита за подписан от него с акта на внасяне/плащане на годишния членски внос или друга по размер целева вноска, определена от ПК „Адвенчър Тийм“ от негова страна по посочена от ПК „Адвенчър Тийм“ банкова сметка. Молбата за членство се счита за подписана и ако внасянето/плащането на годишния членски внос или друга по размер целева вноска е извършено от друго лице над 18 г., което при извършване на плащането задължително е посочило в основанието на платежното нареждане за кое лице се отнася извършеното плащане.

IV. ЧЛЕНСТВО В КЛУБА И РЕЗЕРВАЦИИ ЗА УЧАСТИЕ В ОРГАНИЗИРАНИ МЕРОПРИЯТИЯ

Чл. 7. (1) Заявка за членство в клуба е възможно да се направи по телефон, факс, e-mail, чрез фейсбук страницата на клуба или интернет, Заявката за членство в клуба се счита за валидна само след подписване на Молба-Декларация за приемане в клуба /лично или по електронен път съгласно/ и внасяне на членски внос или друга по размер целева вноска по банков път, чийто размер зависи от вида и изискванията на съответната цел.
(2) Информацията, предоставена на уебсайта на клуба е актуална и се ползва с приоритет пред тази, която може да бъде открита в други източници (интернет, рекламни брошури, радио-реклами и пр.)

Чл. 8. Документи необходими за участие в организирано мероприятие:
(1) Всеки член на сдружението е длъжен да следи за валидността на личните си документи, с които ще пътува в страната или извън нея, както и да подготви необходимите пълномощни в случай, че няма навършени 18 години и пътува извън страната без придружаването на родителите си. Чужди граждани, членове на клуба, са длъжни да се информират предварително от съответните компетентни органи относно режима за пътуването им по съответното организирано мероприятие и страна.
(2) ПК „Адвенчър Тийм“ не носи отговорност в случаите, в които бъде отказано напускане на страната на член на клуба поради изтичане на валидността на личните документи, както и в случаите, когато член на клуба по една или друга причина не може да ги предостави. В случай, че член на клуба е влязал в страната с някакво превозно средство, то за да я напусне, той е длъжен да остави същото на митнически паркинг, в противен случай може да му бъде отказано напускането на страната, за което ПК „Адвенчър Тийм“ не носи отговорност.
(3) За пътувания в държави, в които се изискват визи за български граждани ПК „Адвенчър Тийм“ съдейства като предоставя всички зависещи от него документи (хотелска резервация, медицинска застраховка, резервация за самолетни/автобусни билети, ваучер и пр.) По искане на член на клуба е възможно ПК „Адвенчър Тийм“ да подготви необходимите документи за кандидатстване за виза пред съответното посолство и да кандидатства по възможност вместо него, като за целта члена на клуба заплаща освен съответната визова такса на посолството, така и такса обслужване, определена от ПК „Адвенчър Тийм“, която може да варира в зависимост от конкретния случай. В този случай члена на клуба е длъжен да предостави на ПК „Адвенчър Тийм“ изискваните от посолството допълнителни документи, както и да заплати съответните такси, а ако е необходимо и да се яви на лично интервю. Неявяването на личното интервю или отказ да бъдат предоставени определени документи, както и отказ да бъдат заплатени съответните такси към посолството, се считат за отказ от участие в организираното мероприятие по вина на члена на клуба.
(4) Издаването на виза за съответната държава е в компетенциите единствено и само на съответното Посолство или консулство и получаването на виза не се гарантират от ПК „Адвенчър Тийм“. В случай на отказ от страна на посолството за издаване на съответната виза всички направени разходи от члена на клуба за издаване на виза включително и таксата на ПК „Адвенчър Тийм“ не се възстановяват.

V. ГОДИШЕН ЧЛЕНСКИ ВНОС, ДОПЪЛНИТЕЛНИ ЦЕНИ ЗА УЧАСТИЕ В ОРГАНИЗИРАНИ ОТ КЛУБА МЕРОПРИЯТИЯ, НАЧИНИ НА ПЛАЩАНЕ

Чл.9. (1) Годишния членски внос е в размер на 45.00 лева. По желание, членовете на клуба могат да правят и по-високи вноски в полза на ПК „Адвенчър Тийм“ като разликата от надвнесената сума ще се използва за постигане целите на сдружението.
(2) Допълнителните цени за участие в организирано от клуба мероприятие са пакетни, предварително обявени и валидни към определена дата, като за всяка програма предварително е обявено какво точно е включено и всичко, което не е описано като включено, следва да се счита като невключено. Пакетните цени не включват такса гориво и други променливи компоненти, които се обявяват предварително в информацията, която се предоставя на членовете на клуба.
(2) Плащането се извършва в български левове. Плащането може да с дебитна/кредитна карта, по банков път по сметката на ПК „Адвенчър Тийм“ или друг начин, като членът на клуба е длъжен да се увери, че заплатената от него сума е постъпила при ПК „Адвенчър Тийм“ в изисквания от съответната програма срок. В срок най-късно от 72 часа след направено плащане ПК „Адвенчър Тийм“ е длъжен да уведоми члена на клуба, че плащането му е получено и отразено от ПК „Адвенчър Тийм“. В случай, че това не се случи в посочените срокове члена на клуба направил плащането е длъжен незабавно да се свърже с ПК „Адвенчър Тийм“ с цел установяване на случая.
(3) Размера на допълнителната цена за участие в организирано от клуба мероприятие както и тази за потвърждение на регистрацията за участие е индивидуално определен за всяко конкретно събитие/мероприятие и е посочен към информацията за конкретното събитие/мероприятие.  Цената се заплаща в срок от 5 дни от датата на резервация за участие в мероприятие/събитие организирано от ПК „Адвенчър Тийм“
(4) ПК „Адвенчър Тийм“ си запазва правото да предоставя ваучери за намаление от цената на определени членове на сдружението.

VI.ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

Чл.10. ПК „Адвенчър Тийм“ се задължава:

(1) Да предостави на членовете си възможност за участие в организирани мероприятия/събития по техен избор.
(2) Да осигури на членовете на клуба задължителната застраховка „Медицински разходи при болест и злополука” за пътуванията извън страната в съответствие със стандартните условия на застрахователните дружества, които представлява, като предостави предварително общите правила и условия на съответното застрахователно дружество и оригинал на застрахователната полица преди началото на пътуването (лично или по електронен път).
(3) В случай, че събитието/мероприятието се осъществява на планински терен в Р. България, да застрахова членовете на клуба взимащи участие в програмата за времето на провеждане на мероприятието/събитието със застраховка „Планински туризъм“  с премия от минимум 1000.00 лева и основно покритие: 1. Медицински разноски за извършените парични разходи, във вид на оказана медицинска помощ при настъпило застрахователно събитие. Тези разходи трябва да са настъпили до 30 дни от датата на злополука и до 15 дни от акутно заболяване. 2. Разходи по издирване, спасяване и транспортиране, които да се възстановяват от застрахователя на база действително извършените разходи директно на Планинска спасителна служба, съгласно подписано споразумение между застрахователя и ПСС при БЧК. Застраховката следва да покрива и разходи за транспортиране на тялото/тленните останки на застрахования от ПСС до контактната точка със специализиран автомобил.
(4) Да спазва правилата за съхранение на личните данни описани в тези общи условия. Предоставянето им на трети страни се допуска единствено в случаите, когато това е необходимо за изпълнение на съответното събитие или мероприятие.
(5) Да уведоми членовете на клуба незабавно в случай на направена значителна промяна в някои от съществените параметри на мероприятието, но не по-късно от 7 дни преди началната дата на започването му, като члена на клуба се задължава в срок от 3 дни след получаването на уведомлението да приеме или откаже направените промени. В случай, че член на клуба откаже да приеме направените промени, то ПК „Адвенчър Тийм“ му предлага друго пътуване при адекватни условия, а члена има право да се откаже. В този случай ПК „Адвенчър Тийм“ му възстановява платените от него суми в рамките на 3 работни дни от получаването на уведомлението от страна на члена на клуба без направените фактически разходи (за издаване на документи, вече платени резервации, направени застраховки, визи и др.). Промяната на транспортното средство (самолет, автобус и пр.), хотел или заведение за хранене и развлечение с друг от същата или по-висока категория или класа без това да води до промяна в цената не се счита за значителна промяна на програмата на събитието.
(6) Да предостави на члена на клуба и възможност за сключване на застраховка „Отказ от пътуване” срещу съответното допълнително заплащане.
(7) Се задължава да не разкрива никакви лични данни за член на клуба на трети лица – търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато същата информация е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство имат право да изискват и събират такава информация. В този случай ПК „Адвенчър Тийм“ е длъжен да предостави информацията по силата на закона.

Чл. 11. ПК „Адвенчър Тийм“ има право:
(1) Да откаже включването на член на клуба в организирано мероприятие/събитие без да носи отговорност в случаите, когато член на клуба не е извършил плащанията на годишния му членски внос или допълнителни суми в срока указан му в потвърдителния e-mail на регистрацията, изпратен непосредствено след заявяването му на участие с натискането на бутона „Резервация“ на сайта. Плащанията се удостоверяват със съответните платежни документи. Когато Потребителят е извършил плащане на годишен членски внос, но не е доплатил изисканата допълнителна сума за участието му в дадено събитие/мероприятие в срок, като в този случай се счита, че членът на клуба доброволно се е отказал от пътуването и депозитът му не се възстановява.
(2) Да прави изброените по-долу промени в организирано мероприятие/събитие, като страните изрично се съгласяват, че същите не представляват значителни промени, а именно:
-да промени часа и мястото на заминаване и/или връщане;
-да замени превозното средство с друго от същата или по-висока категория;
-да промени последователността на отделните елементи от мероприятието;
-да прекъсне провеждането на мероприятието във всеки един момент в случай на рязко влошаване на метеорологичната обстановка или други обстоятелства излагащи на риск живота и здравето на членовете на клуба и провеждането на самата Програма като цяло.
(3)  Да запазва информация и материали, разположени на сайта www.adventureteam.bg.
(4) Да публикува снимки и видео материали с участниците взели участие в предварително обявено мероприятие в интернет страницата www.adventureteam.bg, както и на фейсбук страницата на организатора с уеб адрес: https://www.facebook.com/AdventureTeamBulgaria/.
(5) Да предоставя ваучери за намаление от цената на обявено вече мероприятие.

Чл. 12. Член на клуба се задължава:
(1) Да си осигури необходимите валидни лични документи за пътуване в страната и чужбина, оформени в съответствие със законите на посещаваната страна, както и съответните нотариалнозаверени разрешения за пътуване извън страната в случай, че пътуващото лице е под 18 години и е непридружавано от двамата родители.
(2)  Да заплати в пълен размер цената за участието си в избрано от него мероприятие.
(3) Да спазва законите на страната, в която се провежда съответното събитие/мероприятие.
(4) Да премине съответната профилактика съгласно международните медицински стандарти в случай, че ще пътува в страни с повишен риск от инфекциозни заболявания.
(5) По време на провеждане на съответното пътуване/събитие да спазва разпоредбите и указанията на представителите на ПК „Адвенчър Тийм“.

Чл.13. Член на клуба има право:
(1) Да прехвърли правата и задълженията си по настоящите Общи условия на трето лице, което отговаря на изискванията за пътуването.
(2) По всяко време да иска и получава информация, за мероприятието/събитието, за което се е записал.

VII. ОТГОВОРНОСТ НА СТРАНИТЕ

Чл.14. (3) В случай на Over booking /презапълване капацитета на хотела/мястото за настаняване от страна на Хотелиера и невъзможност от страна на същия да настани членовете на клуба в предварително резервирания хотел/място за настаняване, на членовете на клуба ще бъде предложен алтернативен хотел/място за настаняване със същата категория или по-висока, в същия курорт/район и имащ същите удобства. В този случай ПК „Адвенчър Тийм“ не носи отговорност за подобни действия от страна на хотелиера. В случай, че член на клуба откаже предложената му на място алтернатива, същият няма право да претендира за възстановяване на каквито и да е суми от ПК „Адвенчър Тийм“. Отговорността за претърпени вреди и пропуснати ползи при отказ за настаняване от страна на член на клуба са за сметка на член на клуба.
(4) Член на клуба е длъжен да уведоми Потребителя относно изискванията за минимален брой членове и краен срок за набирането им по съответната програма, като има право да отмени организираното мероприятие, ако не е набран необходимият минимален брой членове в предварително обявения срок или отмяната се дължи на непреодолима сила. В този случай ПК „Адвенчър Тийм“ не носи отговорност за неизпълнение на програмата, като връща на членовете на клуба заплатените от него суми без направените вече фактически разходи (за платени застраховки, глоби за върнати билети, визови такси и пр.), като тези разходи се удостоверяват с надлежно оформени документи.
(5) ПК „Адвенчър Тийм“ не носи отговорност по неизпълнението или неточното изпълнение на конкретно мероприятие в случаите, когато:
– причините се дължат на член на клуба, включително правонарушения или други при неспазване на законите на дадена страна, връщане от Граничните власти, което е провокирано от виновно поведение на.член на клуба;
– има налице действия на трето лице, несвързано с изпълнението на организираното мероприятие;
– ако член на клуба по своя вина закъснее или не се яви на определената среща по време на изпълнението на организирано мероприятие;
– форсмажорни обстоятелства, които не могат да бъдат предвидени или избегнати от страна на ПК „Адвенчър Тийм“ при добросъвестно изпълнение на задълженията.

VIII. ОТМЯНА НА МЕРОПРИЯТИЕ/СЪБИТИЕ. ЕДНОСТРАНЕН ОТКАЗ ОТ УЧАСТИЕ В МЕРОПРИЯТИЕ/СЪБИТИЕ ОТ СТРАНА НА УЧАСТНИК.

Чл. 15. (1) В случай, че събитие бъде отменено от ПК „Адвенчър Тийм“ поради недостатъчен брой записали се членове на клуба или поради друга причина като, но неограничаваща се до: влошаване на метрологичните условия, отмяна или непотвърждение на резервация от страна на мястото за настаняване предвидено за пътуването/събитието, то ПК „Адвенчър Тийм“ дължи връщане на 100% от платените от членовете на клуба суми в срок от 5 работни дни. Минималният брой участници необходими за провеждане на събитието е посочен във всяко индивидуално събитие/обявление за предстоящо мероприятие.
(2) ПК „Адвенчър Тийм“ не дължи връщане на цялата или каквато и да е част от цената, в случай, че съответно събитие/мероприятие започне, но бъде прекъсната/неосъществена напълно поради рязко влошаване на метеорологичната обстановка или други форсмажорни обстоятелства излагащи на риск живота и/или здравето на участниците и провеждането/завършването на самото пътуване/събитие като цяло.

Чл. 16. (1) Член на клуба има право по всяко време да заяви писмено, че едностранно прекратява участието си в клуба или конкретно мероприятие и се отказва от участие в събитието/мероприятието, като изпрати уведомлението си до ПК „Адвенчър Тийм“ на посочените в уебсайта му www.adventureteam.bg данни за контакт.
(2) В случай, че уведомлението по предходната алинея е направено в срок до 30 или повече дни преди пътуването/началото на събитието/мероприятието, което е организирано на територията на Р. България,  ПК „Адвенчър Тийм“ дължи връщане на 100% от платените от участника суми в срок от 5 работни дни. ПК „Адвенчър Тийм“ не дължи връщане на суми платени и/или дължащи се на неустойки по анулирани самолетни, фериботи, автобусни билети или други вече платени разходи като разходи по резервации, разходи за анулирани резервации и други такси. В случай, че такива плащания се дължат за издадени вече самолетни, фериботни, автобусни и пр. билети или визи и др., които са част от стойността на пътуването, ПК „Адвенчър Тийм“ ги прихваща от платената от члена на клуба сума и дължи връщане на разликата в срок от 5 работни дни.                                                        .
(3) В случай, че уведомлението по чл. 16, ал.1, е направено в срок 29 или по-малко дни от датата на провеждане на събитието/мероприятието, то участникът няма право да претендира връщане на вече платени суми.                                                                                   .

IХ. ВЛИЗАНЕ В СИЛА И ДЕЙСТВИЕ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

Чл. 17. Настоящите Общи условия влизат в сила от 02.04.2018 г.

Чл. 18. При промяна на настоящите Общи условия ПК „Адвенчър Тийм“ се задължава да ги публикува на страницата си в Интернет в срок до 30 (тридесет) дни преди влизането им в сила. Когато промените са предвидени в нормативен акт, те влизат в сила от датата на влизане в сила на съответния нормативен акт.